preskoči na sadržaj

Osnovna škola Petrijevci

 > Natječaji
 

NATJEČAJ

za zapošljavanje ložača-domara – 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme (zamjena do povratka na rad privremeno odsutnog radnika

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. ,94/13., 152/14. i 3./17. i 68/18.).

Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi tehničke struke, dokaz o osposobljenosti za rukovanje centralnim grijanjem, dokaz o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (čl. 3. točke  4. i 17. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada NN broj 5/84.), dokaz o državljanstvu, uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak, presliku potvrde HZMO i životopis. Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf . Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva. Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os-petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni  _i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc..U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu:  Osnovna škola Petrijevci, Republike 110, 31208 Petrijevci s naznakom „Za natječaj“ 

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole 15. srpnja 2020. godine.


NATJEČAJ

za zapošljavanje ložača-domara – 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme (zamjena do povratka na rad privremeno odsutnog radnika,najduže do 31.7.2020.)

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. ,94/13., 152/14. i 3./17. i 68/18.).

Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi tehničke struke, dokaz o osposobljenosti za rukovanje centralnim grijanjem, dokaz o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (čl. 3. točke  4. i 17. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada NN broj 5/84.), dokaz o položenom vozačkom ispitu A kategorije, dokaz o državljanstvu, uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak, presliku potvrde HZMO i životopis. 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf . Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva. Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os-petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni  _i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu: 

Osnovna škola Petrijevci, Republike 110, 31208 Petrijevci s naznakom „Za natječaj“

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole 22. svibnja 2020. godine.


 

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje ložača-domara – 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme (zamjena do povratka na rad privremeno odsutnog radnika,najduže do 31.7.2020.)

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. ,94/13., 152/14. i 3./17. i 68/18.).

Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi tehničke struke, dokaz o osposobljenosti za rukovanje centralnim grijanjem, dokaz o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (čl. 3. točke  4. i 17. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada NN broj 5/84.), dokaz o položenom vozačkom ispitu A kategorije, dokaz o državljanstvu, uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak, presliku potvrde HZMO i životopis. 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf . Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva. Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os-petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni  _i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu: 

Osnovna škola Petrijevci, Republike 110, 31208 Petrijevci s naznakom „Za natječaj“

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole 19. ožujka 2020. godine.


 

NATJEČAJ

za zapošljavanje učitelja hrvatskoga jezika – 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme (zamjena do povratka na rad privremeno odsutnog učitelja a najduže do 10.07.2020.)

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. ,94/13., 152/14. i 3./17. i 68/18.).

Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak, presliku potvrde HZMO i životopis. Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf . Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva. Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os-petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni  _i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu: 

Osnovna škola Petrijevci, Republike 110, 31208 Petrijevci s naznakom „Natječaj za učitelja hrvatskoga jezika“

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole 16. ožujka 2020. godine.


NATJEČAJ

za zapošljavanje učitelja geografije – 1 izvršitelj, na određeno nepuno radno vrijeme - 4 sata dnevno (zamjena do povratka na rad privremeno odsutnog učitelja)

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. ,94/13., 152/14. i 3./17. i 68/18.).

Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak, presliku potvrde HZMO i životopis. 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf . Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva. Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os-petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni  _i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu: 

Osnovna škola Petrijevci, Republike 110, 31208 Petrijevci

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole  19. studenog 2019. godine

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

Obavještavaju se sudionici Natječaja da je za učitelja geografije na određeno  nepuno radno vrijeme izabrana Ivana Buljubašić.


NATJEČAJ

za zapošljavanje spremačice – 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme  (zamjena do povratka na rad privremeno odsutne radnice)

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. ,94/13., 152/14. i 3./17. i 68/18.).

Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak, presliku potvrde HZMO i životopis. 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf . Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva. Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os-petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni  _i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu: 

Osnovna škola Petrijevci, Republike 110, 31208 Petrijevci

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole  19. studenog 2019. godine


 

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u OŠ Petrijevci, Petrijevci

Radno mjesto: učitelj engleskog jezika – 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme (zamjena do povratka na rad privremeno odsutnog učitelja).

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. ,94/13., 152/14. i 3./17. i 68/18.).

Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi, presliku domovnice, uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak, presliku potvrde HZMO i životopis. 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf . Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva. Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os-petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni  _i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu: 

Osnovna škola Petrijevci,Republike 110 A, 31208 Petrijevci                                                                                                                                                

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči  škole dana 21.listopada 2019.godine.

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

Obavještavaju se sudionici Natječaja da je za učitelja engleskog jezika na određeno  puno radno vrijeme izabran Martin Ošap.

 


NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u OŠ Petrijevci, Petrijevci

Radno mjesto: učitelj razredne nastave – 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme.

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj  87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13., 152/14.,3./17. i 68/18.)

Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi, presliku domovnice, uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak, presliku potvrde HZMO i životopis. 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf .

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva.

Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os-petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni_i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu: 

Osnovna škola Petrijevci

Republike 110 A

31208 Petrijevci

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči  škole dana 17.listopada 2019.godine.

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

Obavještavaju se sudionici Natječaja da je za učitelja razredne nastave na neodređeno  puno radno vrijeme izabrana Anamaria Vojnović.


 

 

Na temelju čl. 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.,7/17. i 68/18. ) i čl. 59. Statuta Osnovne škole Petrijevci, Petrijevci, Školski odbor Osnovne škole Petrijevci, Petrijevci  raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Škole.

 

Ravnatelj/ravnateljica Škole imenuje se na pet godina i mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog

suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij;

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka

157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja

ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na

 odgojnoobrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, ravnatelj osnovne

škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240

ECTS bodova.

Iznimno, osoba koje ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga članka, može biti

ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u

najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o

osnovnom školstvu („Narodne novine“, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i

76/05.).

U postupku imenovanja ravnatelja vrednuju se i dodatne kompetencije kandidata (ukoliko ih je kandidat stekao) i to:

a) poznavanje stranog jezika

b) osnovne digitalne vještine

c) iskustvo rada na EU projektima

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku sljedeću dokumentaciju:

1) životopis

2) dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta:

- diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

- domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu,

- dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja,

- dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO),

- potvrdu školske ustanove o vrsti i trajanju poslova,

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana),

- dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem članka 126.  stavka 3. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

3. program rada za mandatno razdoblje.

4. dokaze o stjecanju dodatnih kompetencija:

–svjedodžba o završenom studiju stranog jezika, obrazovna isprava o završenom srednjoškolskom ili studijskom obrazovanju u inozemstvu, isprava o završenoj srednjoj školi ili studiju u RH po programu na stranom jeziku, certifikat ili druga odgovarajuća isprava o završenoj školi stranih jezika, isprava o položenim ispitima iz stranog jezika kroz studijsko obrazovanje za poznavanje stranog jezika,

–isprava o završenom studiju informatike ili računarstva, odnosno studiju iz IT sektora, isprava o završenom učiteljskom studiju s izbornim modulom iz informatike, certifikat o završenom informatičkom obrazovanju u informatičkim školama, ECDL diploma, potvrda o najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju korištenje digitalnih tehnologija (informatičarski poslovi, poslovi u IT sektoru, rukovodeći poslovi u obrazovnim ustanovama ili drugi poslovi koji zahtijevaju korištenje digitalnih tehnologija za osnovne digitalne vještine,

–potvrda ili isprava o sudjelovanju u provedbi pojedinih EU projekata u kojima je kandidat bio voditelj projekta, član projektnog tima, koordinator ili odgovorna osoba za rad na EU projektima.

5. dokaze o ostvarivanju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisani dokaz o pravu na koji se poziva, a prednost u odnosu na ostale kandidate ima samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17.), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti i  dokaze propisane člankom  103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdfKandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13.), uz prijavu na natječaj i navedene dokaze, dužan je priložiti i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nije koristio pravo prednosti pri zapošljavanju i dokaz o tome na koji je način prestao prethodni radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13., 152/14., 39/18.), uz prijavu na natječaj i gore navedene dokaze, dužan je priložiti rješenje o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom i dokaz o tome na koji je način prestao prethodni radni odnos.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl. 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj: 82/08. i 69/17.).

Prijava koja pristigne izvan natječajnog roka, neotvorena se vraća podnositelju. Prijave koje su nepotpune kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete za ravnatelja neće se razmatrati i osobe koje podnesu takve prijave neće se  smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Škole u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Prijava na natječaj za ravnatelja – ne otvaraj« na adresu: Osnovna škola Petrijevci, Petrijevci Republike 110 A.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijavom na natječaj kandidat  daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, u skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ 42/18.).

 

KLASA: 112-07/19-01/1                                                             Predsjednica Školskog odbora:

URBROJ: 2185/11-19-1                                                                        Biserka Mađarević

Natječaj je objavljen u  Narodnim   novinama i stranici škole 9.listopada 2019.                                                            

OBAVIJEST

o mjestu i vremenu održavanja sjednica tijela škole

za predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje

Redoslijed predstavljanja kandidata određen je prema redoslijedu utvrđenom na rang listi kandidata. Sve sjednice održat će se u sjedištu škole u Petrijevcima, Republike 110 A, a kandidati  će, bez nazočnosti drugog kandidata, predstaviti program rada za mandatno razdoblje ovim  redoslijedom: 

1. Dundović Susana, prof.

2. Turalija Maja, dipl.uč.

 Vijeće roditelja - 7.studenog 2019. godine u 17,00 sati.

Zbor radnika – 7. studenog 2019. godine u 18,00 sati.

Učiteljsko vijeće – 7.studenog 2019. godine u 19,00 sati.

U Petrijevcima, 5.11.2019.Osnovna škola Petrijevci, Petrijevci objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Učitelj tehničke kulture na određeno  nepuno radno vrijeme, 6 sati nastave, ukupno 11 sati tjedno-1 izvršitelj do povratka na rad odsutnog učitelja.

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. ,94/13., 152/14. i 3./17. i 68/18.)

Rok za podnošenje prijava je  osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi, presliku domovnice, uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak, presliku potvrde HZMO i životopis. 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu: 

Osnovna škola Petrijevci

Republike 110 A

31208 Petrijevci                                                                                                  

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči  škole dana 28.kolovoza 2019.godine.

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

Obavještavaju se sudionici Natječaja da je za učitelja tehničke kulture na nepuno određeno radno vrijeme izabran Tomislav Pandurić.

Osnovna škola Petrijevci, Petrijevci objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje stručnog suradnika psihologa-pripravnika

temeljem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“

  • stručni suradnik psiholog-pripravnik -  na određeno  puno radno vrijeme u trajanju od jedne godine -1 izvršitelj

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13152/14,7./17 i 68./18)

Rok za podnošenje prijava je  osam dana od objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni  u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru putem mrežne stranice škole.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi, presliku domovnice, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, presliku potvrde HZMIO, dokaz da se kandidat nalazi u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i životopis. 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti osobno  ili poslati poštom  na adresu: 

Osnovna škola Petrijevci

Republike 110 A

31208 Petrijevci

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči  škole dana 6.11.2018.godine

Petrijevci, 6.11.2018.

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

Obavještavaju se sudionici Natječaja da je za stručnog suradnika psihologa pripravnika na određeno  puno radno vrijeme izabrana Višnja Šamadan.


Tim školske medicine
Program
Projekt

Priloženi dokumenti:
Opis projekta.docx

Brošura za roditelje

Priloženi dokumenti:
Brosura za roditelje.pdf

ŠKOLSKA SHEMA

Priloženi dokumenti:
Skolska shema.pdf

Upisi u srednju školu

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Srpanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Tražilice


CMS za škole logo
Osnovna škola Petrijevci / Republike 110 A, HR-31208 Petrijevci / www.os-petrijevci.skole.hr / tajnistvo@os-petrijevci.skole.hr
preskoči na navigaciju