2021-09-04 11:45:08

Preporuke za rad u uvjetima bolesti COVID-19 u šk. god. 2021./22.

 

Dragi roditelji i učenici,

Bliži se prvi nastavni dan u školskoj godini 2021./22. koja je i dalje obilježena coronavirusom. Uvjerena sam da ćemo i ove školske godine zajedničkom suradnjom i međusobnim uvažavanjem savladati sve izazove i prepreke te da ćemo pridržavajući se preporučenih mjera i organizacije rada štititi vlastito  zdravlje, a neizravno i zdravlje svojih obitelji i građana Republike Hrvatske.

Stoga Vas molim da se i na početku ove školske godine upoznate s dva dokumenta na osnovu kojih će se organizirati nastava u idućoj školskoj godini -  Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije covid-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. i  Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19. Klikom na "opširnije" možete pročitati objašnjenja najbitnijih odrednica, a klikom na poveznice navedene dokumente u cijelosti.

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-za-sprje%C4%8Davanje-i-suzbijanje-epidemije-bolesti-COVID-19-vezano-uz-rad-pred%C5%A1kolskih-ustanova-osnovnih-i-srednjih-%C5%A1kola-u-%C5%A1kolskoj-godini-2021.-2022.-1.pdf

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti//Modeli%20i%20preporuke%20za%20provedbu%20nastave%20u%202021-2022%20(1)_31%208.pdf

 

Susana Dundović, prof.

ravnateljica

Svaka ustanova, ako ima uvjete za to, dužna je provoditi sve preporuke.

Ako nema uvjete, dužna ih je prilagoditi uvjetima rada u ustanovi.

Djelatnici i roditelji moraju biti na vrijeme obaviješteni o ovim uputa.

Ustanova obavještava roditelje o sljedećem:

ne dolaziti u pratnji učenika ako imaju simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, teškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi koronavirusom ne dovoditi učenika u ustanovu ako ima simptome zarazne bolesti

Higijena ruku

redovito pranje ruku tekućom vodom i sapunom -rutina Ruke se peru prije ulaska u učionicu, prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa i kada ruke izgledaju prljavo. Za pranje ruku treba koristiti tekuću vodu i sapun. Nakon pranja ruku sapunom i vodom, ruke treba osušiti papirnatim ručnikom za jednokratnu upotrebu koji se nakon korištenja baca u koš.

Dezinfekcija ruku

1. do 4. razred - pri ulasku u školu, ne više od dva-tri puta dnevno 5. do 8. razred - pri ulasku u školu, u svakoj učionici gdje nema tekuće vode koristiti dezinficijens, preporuka pranja ruku sapunom i vodom

Organizacija rada s učenicima

smanjiti fizički kontakt (bliski kontakt): učenika i učitelja, razrednog odjela s učenicima i učiteljima drugih razrednih odjela, roditelja učenika i djelatnika ustanove, prilikom putovanja u/iz ustanove, prilikom ulaska i izlaska iz ustanove, tijekom cjelokupnog boravka u ustanovi Dozvoljeno je miješanje učenika različitih odgojno-obrazovnih skupina koji su slične dobi i uobičajeno provode školske i izvanškolske aktivnosti zajedno s drugim učenicima i  učiteljima (npr. u školama tijekom izvođenja izborne nastave, dopunske nastave, dodatne nastave,... obvezno držati najveći mogući razmak, kao i nošenje maske, osim za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole te prilikom sportskih aktivnosti Preporučeno je da svaki razredni odjel boravi u jednoj prostoriji što je više moguće, osim kada to zahtijeva nastavni proces poput nastave u  kabinetima, vježbaonicama, informatičkim učionicama, nastave tjelesne i zdravstvene kulture u školskoj sportskoj dvorani i sl. Preporučuje se u svakoj pojedinoj ustanovi, kada je to nužno i moguće, kako bi se osigurala što veća socijalna distanca sljedeće: tijekom radnoga dana smanjiti koliko je moguće broj učitelja (npr. izvođenjem nastave u dvosatu/trosatu), na početku ili na kraju svake smjene organizirati, a obvezno na početku ili završetku radnog dana,  potrebno je svakodnevno primjereno čišćenje prostorija organizirati koliko je moguće stalne grupe (nepromijenjenog sastava).

Vezano za zajedničke prostorije, preporučuje se:

prolazak skratiti na minimum, da u vremenu boravka učenika i učitelja iz jednog razrednoga odjela u zajedničkim prostorijama borave odgojno-obrazovne skupine koje su slične dobi, odnosno koje i uobičajeno provode vrijeme zajedno, ako je moguće kroz hodnike organizirati kretanje u jednom smjeru ili označiti put kretanja. Učitelj s učenicima provodi što je moguće više vremena na otvorenom (npr. izvođenje nastave na otvorenom). Učenici od 5. razreda OŠ nadalje, učitelji predmetne nastave, te stručni suradnici, ako je riječ o ustanovi u kojoj je razmak u učionicama između učenika manji od 1,5 m, moraju nositi maske. Organizirati odmore na koje učenici mogu izaći iz učionice - izlazak učenika iz učionica tijekom odmora nužan je kako bi se mogle provjetriti učionice

Djelatnici i učenici s kroničnim bolestima

Potvrdu o eventualnom visokom riziku za rad cijepljenih djelatnika s kroničnim bolestima u odgojno-obrazovnoj ustanovi ili potvrdu o nepohađanju nastave u odgojno-obrazovnoj ustanovi za učenike s kroničnim bolestima koje možebitno predstavljaju veći rizik za razvoj težih oblika bolesti COVID-19, donosi nadležni liječnik primarne zdravstvene zaštite (pedijatar za predškolsku dob, školski liječnik za učenike, liječnik obiteljske medicine za djelatnike).

Ulazak i izlazak

evidencija o ulasku i izlasku (učenici u razredu) ovlaštena osoba uz razmak od 1.5 m nema grupiranja posjete ustanovama - ograničiti na najmanju moguću mjeru uz preporuku da posjetitelji imaju digitalne COVID potvrde osigurati protok/dolazak što manjeg broja osoba, kako na ulazu u ustanovu, tako i u unutarnjim prostorima ustanove

Ulazak roditelja u školu

U školu učenici dolaze i odlaze sami ili u pratnji roditelja, ovisno o odluci roditelja. Kada dovodi i odvodi dijete, roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta može ući u školu ako je riječ o učeniku 1. razreda (u skladu s odlukom ravnatelja, npr. prvog dana škole)

 Dozvoljeno je održavanje roditeljskih sastanaka i individualnih informacija licem u lice na način da se kontakt roditelja s djelatnicima škole i učenicima smanji na najmanju moguću mjeru.

Na roditeljskim sastancima i individualnim informacijama svi roditelji i učitelji moraju nositi maske i održavati fizički razmak po mogućnosti dva metra. Preporučeno je da tijekom roditeljskih sastanaka i individualnih informacija prozori budu otvoreni.

Ako ravnatelj ustanove uz suglasnost školskog odbora tako odluči, može omogućiti održavanje roditeljskih sastanaka samo uz predočenje COVID potvrda ili potvrda o preboljenju ili cijepljenju roditelja.

U tom slučaju za roditelje koji nemaju niti jedno od navedenog, ravnatelj je dužan omogućiti sudjelovanje na roditeljskim sastancima online.

Maske za lice

Medicinske maske i viziri su potrebni učiteljima samo ako učenik razvije znakove bolesti tijekom boravka u ustanovi, dok je oboljelom učeniku potrebno osigurati masku (ako narušeno zdravstveno stanje učenika omogućuje nošenje maske). U tom slučaju se taj učenik izolira u zasebnoj prostoriji dok po njega ne dođe roditelj/staratelj, a učitelj koji nadzire učenika treba koristiti vizir, masku i jednokratnu pregaču. Platnene/obične maske: prilikom komunikacije djelatnika u zbornici i drugom odgovarajućem prostoru licem u lice, za roditelje i druge osobe kada je njihov ulazak u ustanovu nužan, u javnom prijevozu, uključujući organizirani prijevoz, učenicima od 5. razreda OŠ nadalje, učiteljima predmetne nastave te stručnim suradnicima, ako je riječ o ustanovi u kojoj je razmak u učionicama između svih osoba manji od 1,5 m,  učenicima od 5. razreda OŠ nadalje, učiteljima predmetne nastave i stručnim suradnicima te učenicima kada dolazi do miješanja učenika različitih razrednih odjela (osim na sportskim aktivnostima), učiteljima ostalih predmeta u razrednoj nastavi, učiteljima i svim drugim djelatnicima škole prilikom prolaska hodnikom i sl., učiteljima predmetne nastave te stručnim suradnicima i drugim djelatnicima škole u vrijeme kontakata s odraslim osobama.

Mjerenje temperature i praćenje pojave simptoma

Djelatnici: Dnevno mjerenje temperature - djelatnici koji nisu cijepljeni i koji nisu preboljeli COVID-19 unazad devet mjeseci obvezno mjere tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska na posao.  U slučaju povećane tjelesne temperature ne dolaze na posao, već se javljaju telefonom ravnatelju i izabranom liječniku obiteljske medicine.

Učenici:  Roditelji su dužni povremeno izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu. U slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u ustanovu, već se javljaju ravnatelju ustanove i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta.

Putovanje u školu javnim ili organiziranim prijevozom

učenici se pridržavaju mjera propisanih za javni prijevoz (nošenje maske u javnom prijevozu i održavanje fizičke distance). Prilikom organiziranog prijevoza obvezno je nošenje maski i potrebno je koliko je to moguće osigurati što veći razmak i grupirati učenike prema razrednim odjelima koje i inače u školi dolaze u kontakt.

Tjelesne aktivnosti i glazbena kultura

dozvoljeno -  održavanje nastave tjelesne i zdravstvene kulture u školskim sportskim dvoranama preporuka -  održavanje nastave koliko je to moguće na otvorenom ne preporučuju se sportska natjecanja u zatvorenom Nekoliko razrednih odjela koje su slične dobi i uobičajeno provode školske i izvanškolske aktivnosti zajedno mogu se spajati na nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, u svlačionici, kao i u dvorani. Tijekom glazbenih aktivnosti na satovima glazbene kulture, prilikom pjevanja, učenike treba pozicionirati tako da nisu licem okrenuti  jedan u drugog (male grupe i veća distanca prilikom pjevanja). Glazbeni instrumenti koji se mogu lako dezinficirati slobodno se mogu koristiti. dozvoljeno -  organiziranje zbora

 

 


Osnovna škola Petrijevci