preskoči na sadržaj
vijesti

Na pravom putu eTwinnera!!!!

e Twinning je zajednica škola u Europi, a eTwinning je jedna od aktivnosti programa Erasmus+. 

  :: opširnije :: 


objavio: Kristina Perak  datum: 18. 10. 2021. 16:09

Mjesec hrvatske knjige

Od 15. listopada do 15. studenoga u organizaciji  Knjižnica grada Zagreba održava se  manifestacija Mjesec hrvatske knjige.

  Ovogodišnja je tema Hrvatski autori u Godini čitanja, a moto Ajmo hrvati se s knjigom!

  :: opširnije :: 


objavio: IVANA Čolaković  datum: 18. 10. 2021. 10:15

Obavijest za učenike šestih razreda

Nacionalni program Zubna putovnica

  :: opširnije :: 


objavio: IVANA Čolaković  datum: 14. 10. 2021. 17:46

OBAVIJEST ZA UČENIKE I RODITELJE

S obzirom da smo ishodili Suglasnost od MZO-a, obavještavaju se učenici i roditelji učenika OŠ Petrijevci da će od ponedjeljka, 27. 9. 2021. nastavni sati biti skraćeni na 40 minuta.

Prvi sat u prvoj smjeni započinje kao i do sada u 8.15 sati, a šesti sat završava u 12.45 sati. Za vrijeme sedmog sata održava se izborna nastava, dopunska i dodatna nastava kao i izvannastavne aktivnosti. Sedmi sat završava u  13.20 sati.

Prijevoz za Satnicu ide u isto vrijeme.

Druga smjena započinje u 13.15 sati. Nastavni sati također traju 40 minuta. Šesti sat završava u 17.45 sati.

Nastava je skraćena i u PŠ Satnica. Prvi sat u prvoj  smjeni započinje u 8.15 sati, a druga smjena u 13.15 sati.

Susana Dundović, prof.

ravnateljica

  :: opširnije :: 


objavio: Susana Dundović  datum: 23. 9. 2021. 08:32

Organizacija rada škole u šk. god 2021./22.

Šk. god. 2021./22. započinje 6. rujna 2021. Rad će biti organiziran na sljedeći način:

Matična i područna škola rade u dvije smjene. Nastava u prijepodnevnoj smjeni započinje u 8.15 sati i traje do 13.20 sati (pod uvjetom da učenici nemaju 0. ili 7. sat). Nastava u popodnevnoj smjeni započinje u 14.00 sati i traje do 19.05 sati (ako rasporedom nije drugačije određeno).

Prijevoz učenika predmetne nastave iz Satnice polazi u 8.00 sati.

Učenici 5. razreda moraju zbog nemogućnosti osiguravanja fizičke distance od 1.5 m u učionici nositi maske.

MATIČNA ŠKOLA:

Ulazak u školu:

Bočni ulaz:

8.00 sati: 6. b razred, 6. a razred pa 5. razred - preobuka ispred razreda

13.45 sati: 3. razred - preobuka u garderobi, 4. razred – preobuka ispred razreda

Glavni ulaz:

8.00 sati: 7. a razred i 7. b razred – garderoba

8.05 sati: 8. a razred i 8. b razred – garderoba

13.45 sati: 2. razred i 1. razred – preobuka ispred razreda
 
Odlazak u školsku kuhinju
 
U holu 5., 6. a i 6. b razred, 1. i 2. razred
U blagovaonici7. a, 7. b, 8. a i 8. b, 3. i 4. razred
 
Odlazak iz škole
Razred koji je završio s nastavom u pratnji učitelja napušta školu u najkraćem mogućem vremenu bez zadržavanja u, ispred ili oko škole. Isto vrijedi za izvannastavne aktivnosti.
 
PODRUČNA ŠKOLA:
 
Obavještavaju se učenici i njihovi roditelji da je poželjno da učenici ne dolaze pre rano u školu. Dovoljno je doći 10 minuta prije početka nastave.
Obavještavaju se roditelji učenika 4. razreda koji su se odlučili za izborni predmet NJEMAČKI JEZIK da će pohađanje istog biti organizirano u matičnoj školi prema rasporedu zajedno s učenicima 4. razreda matične škole.
 
Školska kuhinja
Školska kuhinja kreće s radom od 13. rujna 2021.. Do tada učenici mogu hranu donositi od kuće i istu konzumirati na zato predviđenim mjestima. Više informacija vezanih za rad prehranu učenika, učenici dobit će od svojih razrednika.
 
Svima želim uspješnu šk. god. 2021./22. Krećemo još jednom iz početka i ništa nas ne spriječava da budemo što bolji - osim nas samih! Dobrodošli u školu!
 
Susana Dundović, prof.
ravnateljica
 
 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Susana Dundović  datum: 4. 9. 2021. 12:19

Preporuke za rad u uvjetima bolesti COVID-19 u šk. god. 2021./22.

 

Dragi roditelji i učenici,

Bliži se prvi nastavni dan u školskoj godini 2021./22. koja je i dalje obilježena coronavirusom. Uvjerena sam da ćemo i ove školske godine zajedničkom suradnjom i međusobnim uvažavanjem savladati sve izazove i prepreke te da ćemo pridržavajući se preporučenih mjera i organizacije rada štititi vlastito  zdravlje, a neizravno i zdravlje svojih obitelji i građana Republike Hrvatske.

Stoga Vas molim da se i na početku ove školske godine upoznate s dva dokumenta na osnovu kojih će se organizirati nastava u idućoj školskoj godini -  Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije covid-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. i  Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19. Klikom na "opširnije" možete pročitati objašnjenja najbitnijih odrednica, a klikom na poveznice navedene dokumente u cijelosti.

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-za-sprje%C4%8Davanje-i-suzbijanje-epidemije-bolesti-COVID-19-vezano-uz-rad-pred%C5%A1kolskih-ustanova-osnovnih-i-srednjih-%C5%A1kola-u-%C5%A1kolskoj-godini-2021.-2022.-1.pdf

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti//Modeli%20i%20preporuke%20za%20provedbu%20nastave%20u%202021-2022%20(1)_31%208.pdf

 

Susana Dundović, prof.

ravnateljica

  :: opširnije :: 


objavio: Susana Dundović  datum: 4. 9. 2021. 11:45

e-Dnevnik mobilna aplikacija za učenike i roditelje

Dragi učenici i roditelji,

s početkom školske godine, 6. rujna 2021., na Google Play Storeu za Android mobilne uređaje te App Storeu za Apple uređaje biti će dostupna e-Dnevnik mobilna aplikacija. Putem aplikacije moći ćete pregledavati ocjene, bilješke, upisane izostanke, vladanje, pedagoške mjere, raspored sati te raspored ispita tijekom školske godine. Također aplikacija nudi uvoz rasporeda pisanih provjera u kalendar na mobilnom uređaju, obavijesti poput upisanih novih izostanaka ili ocjena. 

  :: opširnije :: 


objavio: IVANA Čolaković  datum: 2. 9. 2021. 11:22

OBAVIJEST POLAGANJE POPRAVNIH ISPITA

Termin za polaganje popravnog ispita iz matematike je

- 25.08.2021. godine u 9,00 sati-pismeni dio

- 26.08.2021. godine u 9,00 sati-usmeni dio.

Nadam se da su kandidati spremni i da će uspješno riješiti ispite.

SRETNO! 

Ravnateljica Susana Dundović, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Susana Dundović  datum: 18. 8. 2021. 09:36

OBAVIJEST RODITELJIMA-Financiranje nabave drugih obrazovnih materijala

Pozivamo roditelje, koji smatraju da ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na financiranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske čiji tekst mogu pročitati u nastavku, da se jave u školu od 23. kolovoza 2021. godine i dalje radi izdavanja potvrde da je učenik prvi puta upisan u određeni razred u školskoj 2021./2022. godini. Potvrde 

 

NN 84/2021 (23.7.2021.), Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola uRepublici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 14. stavka 3. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu(»Narodne novine«, broj 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. srpnja 2021. donijela


ODLUKU
O FINANCIRANJU DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA UREPUBLICI HRVATSKOJ ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022. SREDSTVIMA IZ DRŽAVNOGPRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE


I.


Vlada Republike Hrvatske, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, za školsku godinu 2021./2022. osigurat ćedruge obrazovne materijale za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj koji su članovi kućanstva:
– koje je do 31. kolovoza 2021. utvrđeno kao korisnik zajamčene minimalne naknade, sukladno propisu kojim seuređuje područje socijalne skrbi
– osobe koja je do 31. kolovoza 2021. utvrđena kao korisnik naknade za nezaposlene hrvatske branitelje izDomovinskog rata i članove njihovih obitelji, sukladno propisu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskograta i članova njihovih obitelji.
Pravo iz stavka 1. ove točke učenik ostvaruje sukladno odluci o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala,koja je objavljena na mrežnim stranicama osnovne škole, za razred koji učenik pohađa i sukladno članku 16. stavku 8.Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu.
Pravo iz stavka 1. ove točke ne ostvaruju učenici:
– koji ostvaruju pravo na druge obrazovne materijale po drugoj osnovi
– koji ostvaruju pravo na puni novčani iznos za nabavu drugih obrazovnih materijala
– koji ponavljaju razred.


II.


Način uporabe, vraćanja i obnavljanja drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnog proračunaRepublike Hrvatske propisan je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnihmaterijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (»Narodne novine«, broj 46/19.).


III.


Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu iprojekcijama za 2022. i 2023. godinu, u okviru Razdjela 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glave 08005, Programa3701 Razvoj odgojno obrazovnog sustava, na aktivnosti A578045 Sufinanciranje nastavnih materijala i opreme za učenikeosnovnih i srednjih škola i u okviru Razdjela 041 Ministarstvo hrvatskih branitelja, Glave 04105, Programa 4007 Skrb zahrvatske branitelje iz Domovinskog rata, na aktivnosti A558043 Jednokratna prava iz Zakona i ostale naknade hrvatskimbraniteljima iz Domovinskog rata.


IV.


Za provedbu ove Odluke zadužuju se Ministarstvo znanosti i obrazovanja za učenike koji su članovi kućanstvautvrđenog kao korisnik zajamčene minimalne naknade, sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi i Ministarstvo hrvatskih branitelja za učenike koji su članovi kućanstva osobe koja je utvrđena kao korisnik naknade zanezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, sukladno propisu kojim se uređuju pravahrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.


V.


Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 022-03/21-04/251
Urbroj: 50301-04/25-21-2
Zagreb, 22. srpnja 2021.


                                                                                                                                   Predsjednik
                                                                                                                       mr. sc. Andrej Plenković,v. r.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 18. 8. 2021. 08:53

OBAVIJEST

RAD SA STRANKAMA

Zbog godišnjih odmora rad sa strankama od 19. 7. 2021. do 31. 7. 2021. odvijati će se po dogovoru.

U slučaju potrebe molimo stranke da nas kontaktiraju na broj telefona 098 339 129.

Hvala na razumijevanju.

Susana Dundović, prof.

ravnateljica

  :: opširnije :: 


objavio: Susana Dundović  datum: 19. 7. 2021. 08:10

Popis drugih obrazovnih materijala za školsku 2021./2022. godinu (radne bilježnice i ostalo)

Drugi obrazovni materijali za učenike RAZREDNE NASTAVE - POPIS

 

Drugi obrazovni materijali za učenike PREDMETNE NASTAVE - POPIS

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 12. 7. 2021. 10:42
» Arhiva naših vijesti    
 


Tražilica

Kalendar
« Studeni 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji


e-Dnevnik


Tim školske medicine

Program

Projekt

Priloženi dokumenti:
Opis projekta.docx


Brošura za učenike

Priloženi dokumenti:
Brosura za mlade.pdf


Brošura za roditelje

Priloženi dokumenti:
Brosura za roditelje.pdf


ŠKOLSKA SHEMA

Priloženi dokumenti:
Skolska shema.pdf


Upisi u srednju školu


Tražilice


preskoči na navigaciju